Div 3 Dam: Lunds BK Dam - Malmö FF

Evenemangsinformation

GAME DAY!


Våra damer möter serieledarna Malmö FF! 

Med anledning av de restriktioner som fortsatt gäller är det en begränsning av antalet platser på huvudläktaren.

Huvudläktare, ca 300 åskådare
Entré sker via insläpp på respektive sida om läktaren, sektion A1 – A3 går via höger insläpp och A4 – A6 via vänster insläpp. Samtliga platser är markerade

Sektionerna B, C och D är reserverade för MFF supporters
Sektion B och D, (läktare kortsida) max 100 åskådare/sektion. Plats anvisas av personal på plats

Sektion C, (läktare långsida), max 300 åskådare. Plats anvisas av personal på plats.

Max antal biljetter/person: 8 st.

Entréerna öppnar 45 minuter före avspark. Kom i tid för att minimera köerna.

Vid ankomst kommer våra publikvärdar att hänvisa dig  till markerad sittplats på huvudläktaren.

Notera att de anvisade platserna inom sektion B, C och D inte är numrerade. De anvisade platserna fylls på efterhand utifrån publikvärdarnas direktiv. Så kom i tid för att få bra platser!

Skanning av din biljett: Detta sker vid entrén. Ha biljetten redo i mobilen eller ta med utskrift.

Restriktioner

Antalet publikplatser styrs av myndigheternas aktuella restriktioner. Kom ihåg att du har ett personligt ansvar att följa myndigheternas generella instruktioner och självklart kommer du bara om du är helt symtomfri.

Vid ankomst kommer våra publikvärdar att hänvisa dig till markerad sittplatser på respektive läktare. Platserna är markerade så att alla kan sitta med 1 meters avstånd mellan sig. Familjesällskap får sitta tillsammans i sällskap om max 8.

Insläppen öppnar 45 minuter innan matchstart och vi vädjar till alla att komma i tid, då vi vill minimera risken för köbildning. Det gäller såväl vid entréerna som vid toalettbesök, köp av fika etc.

Skulle någon mot förmodan inte respektera angivna direktiv kan personen avvisas från arenan.


Ansvarsfriskrivning

Sålda biljetter återköpes ej